ψηφιακή υπογραφή term related posts

Εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές ADACOM στην πλατφόρμα DocuSign

21/10/2020

  Τη χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής τους υπογραφής, μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν στο περιβάλλον της DocuSign, οι κάτοχοι εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών της ADACOM, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η υπογραφή που εφαρμόζουν...
Read More
Top