Εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές ADACOM στην πλατφόρμα DocuSign

 

Τη χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής τους υπογραφής, μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν στο περιβάλλον της DocuSign, οι κάτοχοι εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών της ADACOM, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η υπογραφή που εφαρμόζουν στο έγγραφο, φέρει θέση ιδιόχειρης υπογραφής.

Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπογραφών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών. Η Info Quest Technologies, έχει επενδύσει στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών που αξιοποιούν την κορυφαία πλατφόρμα της διεθνούς αγοράς, της DocuSign.  Η DocuSign, τείνει να αποτελεί το «παγκόσμιο πρότυπο» στον τομέα, με 70% μερίδιο στην παγκόσμια αγορά και σημαντική διείσδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Παρέχει και τα τρία είδη ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως ορίζεται από το νομικό πλαίσιο, τη  Standard, που καλύπτει νομικά τις περισσότερες περιπτώσεις και δεν απαιτεί ψηφιακά πιστοποιητικά, την Advanced, καθώς και την Qualified ESignature (QES), που καλύπτουν συμβάσεις μεγαλύτερης κρισιμότητας για τις οποίες απαιτείται  ισχυρή ταυτοποίηση (strong identification process (face to face)) και εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό.

H ADACOM, στο πλαίσιο του προγράμματος DocuSign Trust Service Providers, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διασύνδεση της υποδομής εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών για απομακρυσμένη ηλεκτρονική υπογραφή με την εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης και υπογραφής εγγράφων, DocuSign eSignature platform. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ADACOM αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό έως σήμερα TSP (Trust Service Provider) στην Ελλάδα, του οποίου οι εγκεκριμένες υπογραφές γίνονται αποδεκτές από την εφαρμογή DocuSign eSignature platform.

Οι οργανισμοί που θα επιλέξουν τις νέες ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακών υπογραφών, έχουν πλέον στη διάθεσή τους την  DocuSign, την κορυφαία πλατφόρμα της διεθνούς αγοράς, την  αξιοπιστία της ADACOM, του μεγαλύτερου παρόχου ψηφιακών πιστοποιητικών στην Ελλάδα και την υποστήριξη της Info Quest Technologies, εταιρείας που για 40 περίπου χρόνια συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση  των νεών τεχνολογιών από την ελληνική αγορά.

Menu